پویا وب ایران - طراحی و برنامه نویسی وب سایت

پلاگین کد تخفیف و کد اعتباری

قیمت : 50 هزار تومان
  • تکنولوژی ها
    • PHP
    • Laravel 5.3 FrameWork
    • MySql
    • jQuery

پلاگین کد تخفیف و کد اعتباری بر روی سیستم کسب و کار اینترنتی نصب میگردد که امکانات زیر را در خود جای داده است:

کد تخفیف :
1- افزودن تعداد نامحدود کد تخفیف
2- بخش های شارژ حساب کاربری - ارتقاء سطوح کاربری - فعالسازی زیرمجموعه گیری
3- انتخاب همه کاربران و یا کاربران خاص
4- انتخاب همه بخش ها یا بخش های خاص
5- تعیین تاریخ شروع و انقضا
6- تعیین حداکثر تعداد قابل استفاده برای هر کاربر
7- تعریف کد به دو صورت درصدی یا مقدار ثابت (ریالی)
8- تاریخچه استفاده کاربران از کدها
9- امکان فعال و غیرفعال سازی کدهای تعریف شده
10- امکان تمدید زمان انقضای کدها

کد اعتباری :
1- افزودن تعداد نامحدود کد اعتباری
2- قابل استفاده در بخش شارژ کیف پول
3- انتخاب همه کاربران و یا کاربران خاص
4- تعیین تاریخ شروع و انقضا
5- تعیین حداکثر تعداد قابل استفاده
6- تعیین تعداد قابل استفاده برای هر کاربر
7- تعریف به صورت مقدار ثابت (ریالی)
8- تاریخچه استفاده کاربران از کدهای اعتباری
9- امکان فعال و غیرفعال سازی کدهای تعریف شده
10- امکان تمدید زمان انقضای کدها